دستگاه اتوماتیک صرفه جویی در مصرف آب شیائومی

label Automatic Water Saver Tap

دستگاه اتوماتیک صرفه جویی در مصرف آب شیائومی

label Automatic Water Saver Tap

0 نظر
ناموجود
ارسال به:
همه شهرها

توضیح مختصر : دستگاه اتوماتیک صرفه جویی در مصرف آب شیائومی مدل HD-ZNSQ-OZ محصولی کارا در راستای ذخیره آب و حفاظت از محیط زیست می باشد. طراحی ساده این دستگاه امکان استفاده برای تمام شیرهای آب خانگی را فراهم ساخته و سنسورهای حساس آن، منجر به عملکرد سریع دستگاه می شود.

بیشتر

compare
دستگاه اتوماتیک صرفه جویی در مصرف آب شیائومی
دستگاه اتوماتیک صرفه جویی در مصرف آب شیائومی
دستگاه اتوماتیک صرفه جویی در مصرف آب شیائومی
دستگاه اتوماتیک صرفه جویی در مصرف آب شیائومی
دستگاه اتوماتیک صرفه جویی در مصرف آب شیائومی
دستگاه اتوماتیک صرفه جویی در مصرف آب شیائومی
دستگاه اتوماتیک صرفه جویی در مصرف آب شیائومی
دستگاه اتوماتیک صرفه جویی در مصرف آب شیائومی