دوربین ورزشی YI 4K Action

label YI 4K Action Camera

دوربین ورزشی YI 4K Action

label YI 4K Action Camera

0 نظر
ناموجود

توضیح مختصر : از دیرباز دوربین های دیجیتال برای ثبت دقیق و حرفه ای وقایع ورزشی به کار برده می شدند. طبیعتا به دلیل حرکات فوق سریع تمامی حرکات ورزشی سخت افزار این دوربین ها باید تفاوت اساسی با دوربین های معمولی داشته تا بتواند در عرض چند ثانیه فریم های متعددی را ثبت و ضبط کرده تا در هنگام نتیجه گیری نهایی و اعطا امتیاز به کار برده شود. کیفیت تصویر نیز در درجۀ‌ دوم اهمیت قرار دارد تا با ثبت جزئیّات تصویر داور بتواند تصمیم نهایی دقیق تری را بگیرد.

بیشتر

compare
مطالب مربوط به (دوربین ورزشی YI 4K Action)