دیوار مجازی جاروبرقی رباتیک شیائومی

label Mi Robot Vacuum Barrier Tape

دیوار مجازی جاروبرقی رباتیک شیائومی

label Mi Robot Vacuum Barrier Tape

0 نظر
ناموجود
ارسال به:
همه شهرها

توضیح مختصر : دیوار مجازی جاروبرقی رباتی شیائومی با محدود کردن فضای کار جاروبرقی، از ورود آن به مناطق ممنوعه جلوگیری می نماید. این نوار مغناطیسی از قابلیت نصب روی همه سطوح برخوردار است و با محدود کردن فضای حرکت جاروبرقی، از آسیب دیدن وسایل توسط جاروبرقی یا پرت شدن آن از پله خودداری می نماید.

بیشتر

compare
دیوار مجازی جاروبرقی رباتیک شیائومی
دیوار مجازی جاروبرقی رباتیک شیائومی
دیوار مجازی جاروبرقی رباتیک شیائومی
دیوار مجازی جاروبرقی رباتیک شیائومی
مطالب مربوط به (دیوار مجازی جاروبرقی رباتیک شیائومی)