صفحه دفع پشه دستگاه پشه کش شیائومی مدل DWX02ZM

label Mosquito repellent sheet

صفحه دفع پشه دستگاه پشه کش شیائومی مدل DWX02ZM

label Mosquito repellent sheet

0 نظر
ناموجود
ارسال به:
همه شهرها

توضیح مختصر : صفحه دفع پشه دستگاه پشه کش شیائومی مدل DWX02ZM، به راحتی قابل نصب می باشد و با الگوی لانه زنبوری که دارد، پشه ها را به خوبی دفع می نماید. از این صفحه می توانید به مدت 720 ساعت و یا 90 روز، روزی 8 ساعت استفاده نمایید. مدت زمان استفاده از صفحه به طور اتوماتیک توسط انرژی باتری سکه ای که داخل آن تعبیه شده است، تعیین می شود.

بیشتر

compare
صفحه دفع پشه دستگاه پشه کش شیائومی مدل DWX02ZM
صفحه دفع پشه دستگاه پشه کش شیائومی مدل DWX02ZM
صفحه دفع پشه دستگاه پشه کش شیائومی مدل DWX02ZM
صفحه دفع پشه دستگاه پشه کش شیائومی مدل DWX02ZM
صفحه دفع پشه دستگاه پشه کش شیائومی مدل DWX02ZM
صفحه دفع پشه دستگاه پشه کش شیائومی مدل DWX02ZM
صفحه دفع پشه دستگاه پشه کش شیائومی مدل DWX02ZM
صفحه دفع پشه دستگاه پشه کش شیائومی مدل DWX02ZM
صفحه دفع پشه دستگاه پشه کش شیائومی مدل DWX02ZM
صفحه دفع پشه دستگاه پشه کش شیائومی مدل DWX02ZM
صفحه دفع پشه دستگاه پشه کش شیائومی مدل DWX02ZM
صفحه دفع پشه دستگاه پشه کش شیائومی مدل DWX02ZM