فیلتر هوا دستگاه هوشمند تصفیه هوا شیائومی

label xiaomi mi air purifier anti formaldehyde filter

فیلتر هوا دستگاه هوشمند تصفیه هوا شیائومی

label xiaomi mi air purifier anti formaldehyde filter

0 نظر
ناموجود
ارسال به:
همه شهرها

توضیح مختصر : فیلتر دستگاه هوشمند تصفیه هوا شیائومی شامل پیش فیلتر برای جذب ذرات معلق، گرد و غبار و پرز و موی حیوانات، فیلتر هوا برای جذب ذراتی تا اندازه 0.3 میکرون و باکتری ها و فیلتر کربن فعال برای جذب فرمالدئیدها، گازهای فرار و بو می باشد.

بیشتر

compare
فیلتر هوا دستگاه هوشمند تصفیه هوا شیائومی
فیلتر هوا دستگاه هوشمند تصفیه هوا شیائومی
فیلتر هوا دستگاه هوشمند تصفیه هوا شیائومی
فیلتر هوا دستگاه هوشمند تصفیه هوا شیائومی
فیلتر هوا دستگاه هوشمند تصفیه هوا شیائومی
فیلتر هوا دستگاه هوشمند تصفیه هوا شیائومی
فیلتر هوا دستگاه هوشمند تصفیه هوا شیائومی
فیلتر هوا دستگاه هوشمند تصفیه هوا شیائومی
فیلتر هوا دستگاه هوشمند تصفیه هوا شیائومی
فیلتر هوا دستگاه هوشمند تصفیه هوا شیائومی
فیلتر هوا دستگاه هوشمند تصفیه هوا شیائومی
فیلتر هوا دستگاه هوشمند تصفیه هوا شیائومی
فیلتر هوا دستگاه هوشمند تصفیه هوا شیائومی
فیلتر هوا دستگاه هوشمند تصفیه هوا شیائومی