پاور بانک شیائومی 10000 ورژن 3 نسخه Super Flash Chargin (50 واتی)

label Mi Power Bank 3 10000mAh Super Flash Charging Version (50W)

پاور بانک شیائومی 10000 ورژن 3 نسخه Super Flash Chargin (50 واتی)

label Mi Power Bank 3 10000mAh Super Flash Charging Version (50W)

0 نظر
ناموجود
ارسال به:
همه شهرها

232 گرم 24.2*68.8*108 میلی متر
2 عدد شارژ سریع دو طرفه
10000mAh Li-Ion

compare
پاور بانک شیائومی 10000 ورژن 3 نسخه Super Flash Chargin (50 واتی)
پاور بانک شیائومی 10000 ورژن 3 نسخه Super Flash Chargin (50 واتی)
پاور بانک شیائومی 10000 ورژن 3 نسخه Super Flash Chargin (50 واتی)
پاور بانک شیائومی 10000 ورژن 3 نسخه Super Flash Chargin (50 واتی)
پاور بانک شیائومی 10000 ورژن 3 نسخه Super Flash Chargin (50 واتی)
پاور بانک شیائومی 10000 ورژن 3 نسخه Super Flash Chargin (50 واتی)
پاور بانک شیائومی 10000 ورژن 3 نسخه Super Flash Chargin (50 واتی)
پاور بانک شیائومی 10000 ورژن 3 نسخه Super Flash Chargin (50 واتی)
پاور بانک شیائومی 10000 ورژن 3 نسخه Super Flash Chargin (50 واتی)
پاور بانک شیائومی 10000 ورژن 3 نسخه Super Flash Chargin (50 واتی)
پاور بانک شیائومی 10000 ورژن 3 نسخه Super Flash Chargin (50 واتی)
پاور بانک شیائومی 10000 ورژن 3 نسخه Super Flash Chargin (50 واتی)
پاور بانک شیائومی 10000 ورژن 3 نسخه Super Flash Chargin (50 واتی)
پاور بانک شیائومی 10000 ورژن 3 نسخه Super Flash Chargin (50 واتی)
پاور بانک شیائومی 10000 ورژن 3 نسخه Super Flash Chargin (50 واتی)
پاور بانک شیائومی 10000 ورژن 3 نسخه Super Flash Chargin (50 واتی)
پاور بانک شیائومی 10000 ورژن 3 نسخه Super Flash Chargin (50 واتی)
پاور بانک شیائومی 10000 ورژن 3 نسخه Super Flash Chargin (50 واتی)