گوشی موبایل شیائومی بلک شارک 4، Black Shark 4 ظرفیت 256 گیگابایت رم 12 گیگابایت

label Xiaomi Black Shark 4 256GB 12GB

گوشی موبایل شیائومی بلک شارک 4، Black Shark 4 ظرفیت 256 گیگابایت رم 12 گیگابایت

label Xiaomi Black Shark 4 256GB 12GB

0 نظر
ناموجود
رجیستر شده
ارسال به:
همه شهرها

12GB Snapdragon 870
4500mAh Li-Po
6.67 1080x2400 پیکسل
48MP 4K

compare
گوشی موبایل شیائومی بلک شارک 4، Black Shark 4 ظرفیت 256 گیگابایت رم 12 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی بلک شارک 4، Black Shark 4 ظرفیت 256 گیگابایت رم 12 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی بلک شارک 4، Black Shark 4 ظرفیت 256 گیگابایت رم 12 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی بلک شارک 4، Black Shark 4 ظرفیت 256 گیگابایت رم 12 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی بلک شارک 4، Black Shark 4 ظرفیت 256 گیگابایت رم 12 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی بلک شارک 4، Black Shark 4 ظرفیت 256 گیگابایت رم 12 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی بلک شارک 4، Black Shark 4 ظرفیت 256 گیگابایت رم 12 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی بلک شارک 4، Black Shark 4 ظرفیت 256 گیگابایت رم 12 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی بلک شارک 4، Black Shark 4 ظرفیت 256 گیگابایت رم 12 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی بلک شارک 4، Black Shark 4 ظرفیت 256 گیگابایت رم 12 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی بلک شارک 4، Black Shark 4 ظرفیت 256 گیگابایت رم 12 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی بلک شارک 4، Black Shark 4 ظرفیت 256 گیگابایت رم 12 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی بلک شارک 4، Black Shark 4 ظرفیت 256 گیگابایت رم 12 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی بلک شارک 4، Black Shark 4 ظرفیت 256 گیگابایت رم 12 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی بلک شارک 4، Black Shark 4 ظرفیت 256 گیگابایت رم 12 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی بلک شارک 4، Black Shark 4 ظرفیت 256 گیگابایت رم 12 گیگابایت