گوشی موبایل شیائومی می 10 اولترا، Mi 10 Ultra ظرفیت 512 گیگابایت

label Xiaomi Mi 10 Ultra 512GB

گوشی موبایل شیائومی می 10 اولترا، Mi 10 Ultra ظرفیت 512 گیگابایت

label Xiaomi Mi 10 Ultra 512GB

0 نظر
ناموجود
رجیستر شده
ارسال به:
همه شهرها

16GB Snapdragon 865
4500mAh Li-Ion
6.67 2340*1080 پیکسل
48MP 8K

compare
گوشی موبایل شیائومی می 10 اولترا، Mi 10 Ultra ظرفیت 512 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی می 10 اولترا، Mi 10 Ultra ظرفیت 512 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی می 10 اولترا، Mi 10 Ultra ظرفیت 512 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی می 10 اولترا، Mi 10 Ultra ظرفیت 512 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی می 10 اولترا، Mi 10 Ultra ظرفیت 512 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی می 10 اولترا، Mi 10 Ultra ظرفیت 512 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی می 10 اولترا، Mi 10 Ultra ظرفیت 512 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی می 10 اولترا، Mi 10 Ultra ظرفیت 512 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی می 10 اولترا، Mi 10 Ultra ظرفیت 512 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی می 10 اولترا، Mi 10 Ultra ظرفیت 512 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی می 10 اولترا، Mi 10 Ultra ظرفیت 512 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی می 10 اولترا، Mi 10 Ultra ظرفیت 512 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی می 10 اولترا، Mi 10 Ultra ظرفیت 512 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی می 10 اولترا، Mi 10 Ultra ظرفیت 512 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی می 10 اولترا، Mi 10 Ultra ظرفیت 512 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی می 10 اولترا، Mi 10 Ultra ظرفیت 512 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی می 10 اولترا، Mi 10 Ultra ظرفیت 512 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی می 10 اولترا، Mi 10 Ultra ظرفیت 512 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی می 10 اولترا، Mi 10 Ultra ظرفیت 512 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی می 10 اولترا، Mi 10 Ultra ظرفیت 512 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی می 10 اولترا، Mi 10 Ultra ظرفیت 512 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی می 10 اولترا، Mi 10 Ultra ظرفیت 512 گیگابایت
مطالب مربوط به (گوشی موبایل شیائومی می 10 اولترا، Mi 10 Ultra ظرفیت 512 گیگابایت)