ماشین اصلاح Enchen Blackstone شیائومی

label Xiaomi Enchen Black Stone 3D Electric Shaver

ماشین اصلاح Enchen Blackstone شیائومی

label Xiaomi Enchen Black Stone 3D Electric Shaver

0 نظر
ناموجود
ارسال به:
همه شهرها

توضیح مختصر : ماشین اصلاح Enchen Blackstone شیائومی دارای سه سر اصلاح شناور مستقل می باشد. این سرها دارای سطحی صاف و الاستیکی بوده و به خوبی با خطوط مختلف صورت منطبق می شوند. بخش سرهای اصلاح ماشین از بدنه جدا بوده و می توانید تنها با فشار یک دکمه آن را جدا نموده و شستشو دهید. تنها با یک ساعت شارژ می توانید 90 دقیقه از این دستگاه استفاده نمایید. در صورت استفاده 1.5 دقیقه در روز، به مدت دو ماه نیازی به شارژ مجدد نخواهید داشت.

بیشتر

compare
ماشین اصلاح Enchen Blackstone شیائومی
ماشین اصلاح Enchen Blackstone شیائومی
ماشین اصلاح Enchen Blackstone شیائومی
ماشین اصلاح Enchen Blackstone شیائومی
ماشین اصلاح Enchen Blackstone شیائومی
ماشین اصلاح Enchen Blackstone شیائومی
ماشین اصلاح Enchen Blackstone شیائومی
ماشین اصلاح Enchen Blackstone شیائومی
ماشین اصلاح Enchen Blackstone شیائومی
ماشین اصلاح Enchen Blackstone شیائومی
ماشین اصلاح Enchen Blackstone شیائومی
ماشین اصلاح Enchen Blackstone شیائومی
ماشین اصلاح Enchen Blackstone شیائومی
ماشین اصلاح Enchen Blackstone شیائومی